cz en de
hofbauer

Obchod rybami

 


Historie rodinného  rybářství a rybníkářství, sahá až do roku 1568. Již 13 generací hospodářů hospodaří na rodovém statku ve Stříbřeci u Třeboně. V dnešní době mimo ostatní zemědělskou produkci, hospodaří rodina na 130 hektarech vlastních rybníků, ve kterých produkuje především kaprovité a dravé ryby, které obchoduje celoročně jak v tuzemsku, tak i do zahraničí, především ale v čase Vánočním, kdy prvotřídní kvalitu kaprů chovaných v CHKO Třeboňsko, ocení tisíce rodin v Jižních Čechách a na Moravě.

„Hofbauerovi jsou potomci rodu, kteří rybnikařili už za Štěpánka Netolického…“

Dlouhých 40 let trvalo, než se mohla rodina Hofbauerova vrátit na rodový statek ve Stříbřeci, odkud je v roce 1949 vyhnala socialistická vláda, která tak přerušila téměř pět století dlouhou historii rybníkářského rodu. Nyní rodová tradice pokračuje a Rybářství Hofbauer dodává ryby na Váš stůl…

Krom ryb vlastní produkce obchodujeme také ryby z produkce vybraných rybníkářů z Třeboňské oblasti, a tak si mohou na Třeboňském kaprovi, jehož věhlas dalece přesahuje hranice našeho regionu, na Vánoce již po několik let pochutnat například na Ostravsku.

 

 

 

 

 


Výlov rybníka Březná

Výlov rybníka Březná

Dovoluji si Vás informovat, že se nám podařilo získat podporu pro náš rybářský podnik na individuální projekt – Modernizace sádek, reg.č.: CZ.10.2.102/2.3/0.0/16_004/0000146, předložený v rámci Operačního programu Rybářství, s dotací z Evropského námořního a rybářského fondu.

Projekt řeší nevyhovující technický stav sádek v k. ú. Stříbřec, které jsou rozptýlené pod rybníkem Haltýř a okolo odtokové stoky. Jejich poslední oprava proběhla před 20 lety a stabilizovala historický stav. Nyní tedy může proběhnout modernizace sádek, která ve spojitosti s odbahněním rybníka Haltýř vytvoří dobré předpoklady pro zajištění kvalitní produkce ryb.

Ing. Jan Hofbauer, jednatel
Dne 2. 2. 2017

V r. 2017 byl realizován projekt "Investice do akvakultury", reg.č.: CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000283. Předmětem projektu bylo pořízení podložní sítě a nakladače na živé ryby, s cílem posílení konkurenceschopnosti rybářského podniku - Rybárství Hofbauer s.r.o. Na projekt bude poskytnuta podpora Evropské unie, z Evropského námořního a rybářského fondu, v rámci Operačního programu Rybářství, opatření 2.2 - Produktivní investice do akvakultury.