cz en de
hofbauer

Obchod

Vykupujeme mladý i jateční dobytek, zprostředkováváme obchod s rybami. Neváhejte nás kontaktovat.

 

Dovoluji si Vás informovat, že se nám podařilo získat podporu pro náš rybářský podnik na individuální projekt – Modernizace sádek, reg.č.: CZ.10.2.102/2.3/0.0/16_004/0000146, předložený v rámci Operačního programu Rybářství, s dotací z Evropského námořního a rybářského fondu.

Projekt řeší nevyhovující technický stav sádek v k. ú. Stříbřec, které jsou rozptýlené pod rybníkem Haltýř a okolo odtokové stoky. Jejich poslední oprava proběhla před 20 lety a stabilizovala historický stav. Nyní tedy může proběhnout modernizace sádek, která ve spojitosti s odbahněním rybníka Haltýř vytvoří dobré předpoklady pro zajištění kvalitní produkce ryb.

Ing. Jan Hofbauer, jednatel
Dne 2. 2. 2017

V r. 2017 byl realizován projekt "Investice do akvakultury", reg.č.: CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000283. Předmětem projektu bylo pořízení podložní sítě a nakladače na živé ryby, s cílem posílení konkurenceschopnosti rybářského podniku - Rybárství Hofbauer s.r.o. Na projekt bude poskytnuta podpora Evropské unie, z Evropského námořního a rybářského fondu, v rámci Operačního programu Rybářství, opatření 2.2 - Produktivní investice do akvakultury.