cz en de
hofbauer

Historie

 

Historie rodinného  rybářství a rybníkářství, sahá až do roku 1568. Již 13 generací hospodářů hospodaří na rodovém statku ve Stříbřeci u Třeboně. V dnešní době, mimo ostatní zemědělskou produkci, hospodaří rodina na 130 hektarech vlastních rybníků, ve kterých produkuje především kaprovité a dravé ryby, které obchoduje celoročně jak v tuzemsku, tak i do zahraničí, především ale v čase Vánočním, kdy prvotřídní kvalitu kaprů chovaných v CHKO Třeboňsko, ocení tisíce rodin v Jižních Čechách a na Moravě.

„Hofbauerovi jsou potomci rodu, kteří rybnikařili už za Štěpánka Netolického…“

Dlouhých 40 let trvalo, než se mohla rodina Hofbauerova vrátit na rodový statek ve Stříbřeci, odkud je v roce 1949 vyhnala socialistická vláda, která tak přerušila téměř pět století dlouhou historii rybníkářského rodu. Nyní rodová tradice pokračuje a Rybářství Hofbauer dodává ryby na Váš stůl…

 

Stříbřec
„Bílá stavení, odrážející své štíty pod
korunami jasanů v stříbrné hladině rybníčků,
Kostelní věž a pod hrází kovárna, to je
Stříbřec, jehož jméno mohl vymyslet jenom básník.“

 

Nejstarší písemné záznamy o obci Stříbřec spadají do období vlády Karla IV. přibližně kolem roku 1370. Obec Stříbřec leží v kraji  rybníků, vzdálená 8 km od města Třeboně. Byly to právě ty stříbrné hladiny rybníků, které dali vesnici toto poetické jméno. Obec Stříbřec leží uprostřed CHKO Třeboňsko, na břehu řeky Lužnice, jejíž voda napájí většinu nejvýznamnějších rybníků na Třeboňsku.

Stříbřec a jeho okolí je nejen velice populárním turistickým útočištěm, ať cyklistů či pěších vyznavačů krás přírody, ale také a především místem s největší hustotou rybničních ploch na Třeboňsku a tím pádem všech možných, leckdy i velmi vzácných, druhů vodních živočichů a vodního ptactva.

Krásy tohoto okolí si kdysi velmi oblíbila i známa operní pěvkyně Ema Destinnová, která často rybařila na rybnících rodiny Hofbauerových, se kterými udržovala pevné přátelské vztahy. Na její památku zde nechal rybníkář Vladimír Hofbauer, její věrný přítel, postavit pomník, jenž je každoročně navštěvován tisíci turistů.

 

 


Dovoluji si Vás informovat, že se nám podařilo získat podporu pro náš rybářský podnik na individuální projekt – Modernizace sádek, reg.č.: CZ.10.2.102/2.3/0.0/16_004/0000146, předložený v rámci Operačního programu Rybářství, s dotací z Evropského námořního a rybářského fondu.

Projekt řeší nevyhovující technický stav sádek v k. ú. Stříbřec, které jsou rozptýlené pod rybníkem Haltýř a okolo odtokové stoky. Jejich poslední oprava proběhla před 20 lety a stabilizovala historický stav. Nyní tedy může proběhnout modernizace sádek, která ve spojitosti s odbahněním rybníka Haltýř vytvoří dobré předpoklady pro zajištění kvalitní produkce ryb.

Ing. Jan Hofbauer, jednatel
Dne 2. 2. 2017

V r. 2017 byl realizován projekt "Investice do akvakultury", reg.č.: CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000283. Předmětem projektu bylo pořízení podložní sítě a nakladače na živé ryby, s cílem posílení konkurenceschopnosti rybářského podniku - Rybárství Hofbauer s.r.o. Na projekt bude poskytnuta podpora Evropské unie, z Evropského námořního a rybářského fondu, v rámci Operačního programu Rybářství, opatření 2.2 - Produktivní investice do akvakultury.